A stresszkezelés tréning menedzserek számára specializált tartalommal és gyakorlati elemekkel kiegészülve szolgálja a középvezetők igényeit és szükségleteit a munkahelyi egészség és siker szempontjából.

A stresszkezelés tréning kiváló eszköze a pszichoszociális kockázatkezelésnek, és az egészséges munkahely kialakításának. Az egészséges munkaerő pedig többszörösen megtérülő befektetés.

A stressz menedzsment trénig végső tartalma és időtartam minden esetben a céggel való egyeztetés és igényfelmérés alapján, a szervezet számára leginkább fontos szempontok szerint kerül kialakításra. 

Kérjen cégre szabott egyéni ajánlatot, konzultációt ITT! 

 

A tréning az általános stresszkezelési tréning alapjaira épül, ám kiegészül az alábbi – a középvezetők szempontjából fontos és releváns – elemekkel.

A MUNKAHELYI STRESSZ JELLEMZŐI

  • a munkahelyi stressz jellegzetes forrásai (EU deklaráció)
  • munkahelyi stressz modellek bemutatása és kezelési lehetőségeik
  • az egészséget támogató, ideális munkahely jellemzői
  • a munkavállalók fontos szempontjai
  • vezetői konfliktus kezelés és kommunikáció

EGYÉNI ÉS CSOPORTOS ESETMEGBESZÉLÉS

  • a résztvevők rendszeresen visszatérő egyéni nehézségeinek áttekintése, elemzése, megoldási lehetőségek kialakítása, javaslata
  • a cég, vagy szervezeti egység aktuális helyzetéből (átszervezés, bővítés, leépítés, stb.) fakadó problémák elemzése, megoldási lehetőségek kialakítása, javaslata
  • a vezetői feladatokból származó nehézségek, speciális helyzetek (döntés, feladatmegosztás, felelősség, közvetítés, stb.) áttekintése, elemzése, megoldási lehetőségek kialakítása, javaslata

A stresszkezelés tréning menedzserek számára, a tartalom által nyújtott eredmények és előnyök mellett lehetőséget teremtenek a szervezetfejlesztés szempontjából fontos tevékenységekre is. Többek között kiemelkedő lehetőség a pszichoszociális kockázati tényezők feltérképezésére, és a munkahelyi klíma optimalizálására is. A  jó gyakorlatok szervezeten belüli  megosztására is lehetőséget adnak a tréning során kialakuló esetmegbeszélések, problémafelvetések. A  tréningeken keresztül a résztvevők a munkahelyhez kötötten tapasztalják még a relaxált állapot előnyeit, illetve konkrét tapasztalatokra tesznek szert a munkahelyi környezetben megvalósítható stresszkezelési lehetőségekről.

A tréningek biztosítása a munkáltató részéről a gondoskodás, felelősség vállalás és az egyéni jól-lét fontosságának üzenetét hordozza. Mindez jelentős mértékben támogatja a munkáltató és a szervezeti működés pozitív megítélését, a lojalitást és a motivációt. Ezen keresztül pedig elősegíti a pozitív “employer branding” kialakulását.