A stresszkezelés tréning felsővezetők számára kiváló eszköze a pszichoszociális kockázatkezelésnek, és az egészséges munkahely kialakításának. Az egészséges munkaerő pedig többszörösen megtérülő befektetés, a szervezet minden szintjén.

A stresszkezelés tréning végső tartalma – az általános tartalomra épülve – minden esetben a céggel való egyeztetés és igényfelmérés alapján, a szervezet számára leginkább fontos szempontok szerint kerül kialakításra.

Kérjen cégre szabott egyéni ajánlatot, konzultációt ITT! 

A stresszkezelés tréning felsővezetők számára kialakított speciális tartalommal is elérhető, amely az általános stresszkezelés tréning alapjaira épül, ám kiegészül az alábbi – a felsővezetők számára fontos és releváns elméleti és gyakorlati – elemekkel

A MUNKAHELYI STRESSZ JELLEMZŐI

 • a munkahelyi stressz jellegzetes forrásai (EU deklaráció)
 • munkahelyi stressz modellek bemutatása és kezelési lehetőségeik
 • az egészséget támogató, ideális munkahely jellemzői
 • a munkavállalók fontos szempontjai
 • vezetési elméletek, ismeretek
 • munkatípusok a stressz-faktor szempontjából
 • egyéb háttértényezők bemutatása
 • a pszichoszociális kockázati tényezők dimenziói
 • vezetői konfliktus kezelés, asszertív kommunikáció

EGYÉNI ÉS CSOPORTOS ESETMEGBESZÉLÉS

 • a résztvevők rendszeresen visszatérő egyéni nehézségeinek áttekintése, elemzése, megoldási lehetőségek kialakítása, javaslata
 • a cég, vagy szervezeti egység aktuális helyzetéből (átszervezés, bővítés, leépítés, stb.) fakadó problémák elemzése, megoldási lehetőségek kialakítása, javaslata
 • a vezetői feladatokból származó nehézségek, speciális helyzetek (döntés, feladatmegosztás, felelősség, közvetítés, stb.) áttekintése, elemzése, megoldási lehetőségek kialakítása, javaslatok

A stresszkezelés tréning felősvezetők számára a tartalom által nyújtott eredmények és előnyök mellett lehetőséget teremtenek a szervezetfejlesztés szempontjából fontos tevékenységekre is. Többek között kiemelkedő lehetőség a pszichoszociális kockázati tényezők feltérképezésére, és a munkahelyi klíma optimalizálására is. A  jó gyakorlatok szervezeten belüli  megosztására is lehetőséget adnak a tréning során kialakuló esetmegbeszélések, problémafelvetések. A  tréningeken keresztül a résztvevők a munkahelyhez kötötten tapasztalják még a relaxált állapot előnyeit, illetve konkrét tapasztalatokra tesznek szert a munkahelyi környezetben megvalósítható stresszkezelési lehetőségekről.

A tréningek biztosítása a munkáltató részéről a gondoskodás, felelősség vállalás és az egyéni jól-lét fontosságának üzenetét hordozza. Mindez jelentős mértékben támogatja a munkáltató és a szervezeti működés pozitív megítélését, a lojalitást és a motivációt. Ezen keresztül pedig elősegíti a pozitív “employer branding” kialakulását.